Poděkování

Velké poděkování patří celé mé rodině za pomoc s mou smečkou a hlavně mému synovi Zdeňkovi, který mi pomáhá i při výcviku a taky za tvorbu těchto stránek.